preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Stjepan Radić" Imotski

Informacije

Čitalačka pismenost Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marijana Jelinić Pezo, 7. 10. 2021. 11:40

Dokumenti u privitku.

 [više]

Kurikulum nastave Informatike

Autor: Marijana Jelinić Pezo, 19. 5. 2020. 16:19

D. ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI PREMA RAZREDIMA I DOMENAMA

OSNOVNA ŠKOLA – 70 sati godišnje u svim razredima

 

1. RAZRED
Domena Ishod
Informacije i digitalna tehnologija

Nakon prve godine učenja predmeta Informatika u domeni Informacije i digitalna tehnologija učenik:

A.1.1 prepoznaje digitalnu tehnologiju i komunicira s poznatim osobama uz pomoć učitelja u sigurnome digitalnom okruženju

A.1.2 razlikuje oblike digitalnih sadržaja, uređaje i postupke za njihovo stvaranje.

Računalno razmišljanje i programiranje

Nakon prve godine učenja predmeta Informatika u domeni Računalno razmišljanje i programiranje učenik:

B.1.1 rješava jednostavan logički zadatak

B.1.2 prati i prikazuje slijed koraka potrebnih za rješavanje nekoga jednostavnog zadatka.

Digitalna pismenost i komunikacija

Nakon prve godine učenja predmeta Informatika u domeni Digitalna pismenost i komunikacija učenik:

C.1.1 uz podršku učitelja koristi se predloženim programima i digitalnim obrazovnim sadržajima

C.1.2 uz podršku učitelja vrlo jednostavnim radnjama izrađuje jednostavne digitalne sadržaje.

e-Društvo

Nakon prve godine učenja predmeta Informatika u domeni e-Društvo učenik:

D.1.1 pažljivo i odgovorno koristi se informacijskom i komunikacijskom opremom i štiti svoje osobne podatke

D.1.2 primjenjuje zdrave navike ponašanja tijekom rada na računalu i prihvaća preporuke o količini vremena provedenoga za računalom.

2. RAZRED
Domena Ishod
Informacije i digitalna tehnologija

Nakon druge godine učenja predmeta Informatika u domeni Informacije i digitalna tehnologija učenik:

A.2.1 objašnjava ulogu programa u uporabi računala

A.2.2 uz pomoć učitelja prepoznaje internet kao izvor nekih usluga i podataka te pretražuje preporučene sadržaje.

Računalno razmišljanje i programiranje

Nakon druge godine učenja predmeta Informatika u domeni Računalno razmišljanje i programiranje učenik:

B.2.1 analizira niz uputa koje izvode jednostavan zadatak, ako je potrebno ispravlja pogrešan redoslijed

B.2.2 stvara niz uputa u kojemu upotrebljava ponavljanje.

Digitalna pismenost i komunikacija

Nakon druge godine učenja predmeta Informatika u domeni Digitalna pismenost i komunikacija učenik:

C.2.1 prema savjetima učitelja odabire uređaj i program za jednostavne školske zadatke

C.2.2 izrađuje digitalne radove kombiniranjem različitih oblika sadržaja uz podršku učitelja

C.2.3 uz pomoć učitelja surađuje i komunicira s poznatim osobama u sigurnome digitalnom okruženju.

e-Društvo

Nakon druge godine učenja predmeta Informatika u domeni e-Društvo učenik:

D.2.1 prepoznaje i opisuje neke poslove koji se koriste informacijskom i komunikacijskom tehnologijom

D.2.2 koristi se e-uslugama u području odgoja i obrazovanja

D.2.3 analizira neke opasnosti koje mogu nastupiti pri uporabi računala i interneta te pravilno na njih reagira

D.2.4 odgovorno se ponaša pri korištenju sadržajima i uslugama na internetu radi zaštite osobnih podataka i digitalnoga ugleda.

3. RAZRED
Domena Ishod
Informacije i digitalna tehnologija

Nakon treće godine učenja predmeta Informatika u domeni Informacije i digitalna tehnologija učenik:

A.3.1 koristi se simbolima za prikazivanje podataka

A.3.2 objašnjava i analizira jednostavne hardverske/softverske probleme i poteškoće koji se mogu dogoditi tijekom njihove uporabe.

Računalno razmišljanje i programiranje

Nakon treće godine učenja predmeta Informatika u domeni Računalno razmišljanje i programiranje učenik:

B.3.1 stvara program korištenjem vizualnoga okruženja u kojem se koristi slijedom koraka, ponavljanjem i odlukom te uz pomoć učitelja vrednuje svoje rješenje

B.3.2 slaže podatke na koristan način.

Digitalna pismenost i komunikacija

Nakon treće godine učenja predmeta Informatika u domeni Digitalna pismenost i komunikacija učenik

C.3.1 samostalno odabire uređaj i program iz skupa predloženih te procjenjuje načine njihove uporabe

C.3.2 prema uputama izrađuje jednostavne digitalne radove

C.3.3 koristi se sigurnim digitalnim okruženjem za komunikaciju u suradničkim aktivnostima

C.3.4 razlikuje uloge i aktivnosti koje zahtijeva suradničko online okruženje.

e-Društvo

Nakon treće godine učenja predmeta Informatika u domeni e-Društvo učenik:

D.3.1 primjenjuje preporuke o preraspodjeli vremena u kojemu se koristi digitalnom tehnologijom za učenje, komunikaciju i zabavu te primjenjuje zdrave navike

D.3.2 primjereno reagira na svaku opasnost/neugodnost u digitalnome okruženju, štiti svoje i tuđe osobne podatke.

4. RAZRED
Domena Ishod
Informacije i digitalna tehnologija

Nakon četvrte godine učenja predmeta Informatika u domeni Informacije i digitalna tehnologija učenik:

A.4.1 objašnjava koncept računalne mreže, razlikuje mogućnosti koje one nude za komunikaciju i suradnju, opisuje ih kao izvor podataka

A.4.2 analizira čimbenike koji razlikuju ljude od strojeva te proučava načine interakcije čovjek – stroj.

A.4.3 koristi se simbolima za prikazivanje podataka, analizira postupak prikazivanja te vrednuje njegovu učinkovitost.

Računalno razmišljanje i programiranje

Nakon četvrte godine učenja predmeta Informatika u domeni Računalno razmišljanje i programiranje učenik:

B.4.1 stvara program korištenjem vizualnog okruženja u kojem koristi slijed, ponavljanje, odluku i ulazne vrijednosti

B.4.2 rješava složenije logičke zadatke s uporabom računala ili bez uporabe računala

Digitalna pismenost i komunikacija

Nakon četvrte godine učenja predmeta Informatika u domeni Digitalna pismenost i komunikacija učenik:

C.4.1 odabire prikladan program za zadani zadatak, preporučuje ga drugima te istražuje mogućnosti sličnih programa

C.4.2 osmišljava plan izrade digitalnoga rada, izrađuje i vrednuje rad

C.4.3 u suradničkome online okruženju zajednički planira i ostvaruje jednostavne ideje.

e-Društvo

Nakon četvrte godine učenja predmeta Informatika u domeni e-Društvo učenik:

D.4.1 istražuje ograničenja uporabe računalne tehnologije te primjenjuje upute za očuvanje zdravlja i sigurnost pri radu s računalom

D.4.2 analizira široki spektar poslova koji zahtijevaju znanje ili uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije.

 [više]

Napomena- Testiranje djece koje provodi Stručno povjerenstvo Škole, odgađa se do daljnjeg!

Autor: Lara Buljan Gudelj, 18. 5. 2020. 13:58

Poštovani roditelji predškolaca,

kao što ste i obaviješteni putem Internet stranice Škole, sukladno naputcima Splitsko-dalmatinske županije i Ministarstva odgoja i obrazovanja, testiranje djece koje provodi Stručno povjerenstvo Škole, odgađa se do daljnjeg, a o mogućim promjenama bit ćete pravovremeno obaviješteni.

Dakle, pregledi se obavljaju isključivo kod specijalista školske medicine. Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nadležni Tim školske medicine (Katica Vučemilović, dr.med., spec. šk. med., Tel.: 021 842 746).

Predsjednica Stručnog povjerenstva Škole,

Lara Buljan Gudelj, mag. psych.

 [više]

Obavijest roditeljima

Autor: Marko Mendeš, 13. 6. 2019. 12:32

Upisi učenika u 1. i 5. razrede u Osnovnu školu "Stjepan Radić" bit će prema sljedećem rasporedu:

 

PRVI RAZREDI - 26. i 27. lipnja /srijeda i četvrtak/ od 9.00 do 12.00 sati

Upisivat će učiteljice: Antonija Milas, Jelena Vujčić, Željko Kukavica

 

PETI  RAZREDI – 1. srpnja /ponedjeljak/ od 9:30 do 12:30 sati           

 Upisivat će učitelji/ce:  Antonela Dropuljić, Ante Ćurčija, Marijana Lekić i Nikola Karin

Na upise roditelji ne trebaju dovoditi djecu.

                                                                         Ravnatelj:

                                                                         Marko Mendeš, prof.

 [više]

Završetak nastavne godine

Autor: Marko Mendeš, 13. 6. 2019. 12:04

U petak, 14. lipnja 2019. godine završava nastava. Nastavni sati bit će skraćeni i trajat će po 20 minuta. Prvih pet sati održat će se prema redovnom rasporedu, a šesti sat će razrednici održati sat razrednika na kojem će učenicima priopćiti zaključne ocjene i ocjene iz vladanja. Velikog odmora neće biti. Izborna nastava neće se održati.

  •  Učenici od 1. do 4. razreda slobodni su nakon završetka zadnjeg sata prema redovitom rasporedu, a učiteljice s roditeljima trebaju dogovoriti dolazak po učenike.
  • Za predmetnu nastavu održat će se 6 sati prema redovitom rasporedu.

Autobusi će voziti učenike u 10.35 sati.

Od svih učenika očekujemo pristojno i odgovorno ponašanje kako bismo nastavnu godinu na dostojanstven način priveli kraju, a svako odstupanje od uobičajenog ponašanja bit će sankcionirano pedagoškim mjerama i snižavanjem ocjena iz vladanja.

VAŽNO: Posebnu pozornost skrećemo učenicima osmih razreda čije će ponašanje utjecati na upis u srednju školu. Upozoravamo da Škola ne snosi nikakvu odgovornost za njihova okupljanja izvan školskih prostora i nakon završetka zadnjeg nastavnog sata o čemu razrednici i učenici trebaju obavijestiti roditelje.

Svi učenici koji na kraju nastavne godine budu imali zaključene negativne ocjene iz jednog ili najviše dvaju nastavnih predmeta dužni su pohađati sate dopunskog rada koji će početi u četvrtak, 19.lipnja 2019.god. u 9.00 sati prema rasporedu koji će biti istaknut na ulazima naše Škole.

Podjela svjedodžbi održavat će se po slijedećem rasporedu:

  • Za učenike 4. i 8. razreda u ponedjeljak, 1. srpnja 2019. u 9.00 sati
  • Za učenike 1., 2., 3., 5., 6. i 7. razreda u petak, 5.srpnja 2019. u 9.30 sati

Izvješća za sve učenike koji nakon završenog dopunskog rada ne budu pozitivno ocijenjeni dijelit će se 5. srpnja 2019. u 9.00 sati. Ti će učenici biti upućeni na popravni rok u kolovozu. Datumi za održavanje popravnog roka su:

  • Četvrtak, 22 kolovoza (pisani dio) u 8.00 sati i
  • Petak, 23. kolovoza (usmeni dio) u 8.00 sati

Učenici koji nisu vratili posuđene knjige iz knjižnice, dužni su ih vratiti do sutra!

                                                                                                  Ravnatelj

                                                                                        Marko Mendeš, prof.

 [više]

Produženi boravak u našoj osnovnoj školi

Autor: Marko Mendeš, 17. 5. 2019. 09:54

Poštovani roditelji!

Grad Imotski u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, kao osnivačem osnovnih škola s područja grada Imotskog, planira organizirati produženi boravak za učenike prvog i drugog razreda počevši od početka školske godine 2019./2020. Nastava bi se odvijala u Osnovnoj školi „Stjepan Radić“ Imotski, Fra Stjepana Vrljića 13, koja će jedina u skoro vrijeme imati potpune uvjete za organizaciju navedenog programa, a prema zakonom propisanim standardima.

Program produženog boravka počinje u 7.30 sati, a završava u 16.30 sati. Učenici blaguju 3 puta, doručak (7.45), ručak (12.00-12.50) i marenda (15.30). Nakon redovne nastave učenici koriste unutarnje i vanjske školske prostore za organizirano učenje (domaći rad, dopunski i dodatni rad i izvannastavne aktivnosti), igru i druženje. S učenicima u produženom boravku radi dvoje učitelja razredne nastave.

            Trošak programa produženog boravka snosili bi Grad Imotski i roditelji po 350 kuna po učeniku (ukupno 700 kn), s tim da bi roditelji plaćali još oko 25 kn dnevno (po nastavnom danu) za prehranu.

            Roditelji bi sa školom potpisali ugovor za jednu školsku godinu i u tom bi periodu bili dužni izvršavati preuzete ugovorne obveze.

Županija će urediti i opremiti namjenskih prostora, te plaćati tekuće režijske i materijalne troškove.

            Želja nam je ovim putem utvrditi potrebe i stvarni interes građana grada Imotskog za produženi boravak učenika 1. razreda u 2019./2020. školskoj godini, da bi na vrijeme mogli formirati razredne odjele, opremiti školske prostore i zaposliti potrebne djelatnike, kako bi program produženog boravka počeo s radom početkom rujna 2019.

Ukoliko ste zainteresirani, molimo Vas da se javite u tajništvo OŠ „Stjepan Radić“ kako biste dobili dodatne informacije i popunili izjavu o interesu.

S poštovanjem!

Gradska i Županijska uprava

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 LOGO ŠKOLE

YouTube kanal škole

Školska himna

Pragom tvojim morali smo proći

još maleni, u svijet znanja poći

budiš naše nade, budiš naše želje

Tiho  uvijek skrivaš djetinjstva veselje…

 

ref. Let, let, let naš je cijeli svijet

Najdraža školo, ti si za pet!

Let, let, let, naš je cijeli svijet

imotska školo ti si za pet!

 

Ti, što nosiš Radićevo ime

Tu si mnoga ljeta, mnoge zime

U tebi su rasli, danas mnogi znani

U tebi su cvali naši Imoćani

ref. Let, let, let...

 

Ti još uvijek istim žarom sjajiš

Ti još uvijek mnoge tajne tajiš

Svakog dana mudro nešto novo zboriš

Svjetlom znanja svijetliš, svima nam goriš

ref. Let, let, let...

 

Jona Glibota (učiteljica)

 

« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
KORISNE POVEZNICE

Slikovni rezultat za CARNET WEBMAIL

CMS za škole logo
Osnovna škola "Stjepan Radić" Imotski / Fra Stjepana Vrljića 13, HR-21260 Imotski / os-sradic-im.skole.hr / ured@os-sradic-im.skole.hr
preskoči na navigaciju