preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Stjepan Radić" Imotski

Dokumenti

Učenici s TUR

vijesti

Poveznice na video lekcije

Autor: Marijana Jelinić Pezo, 20. 1. 2022. 11:54

Na mrežnoj stranici https://i-nastava.gov.hr/videolekcije-2021-2022/556  objavljeni materijali, video lekcije te ostale važne informacije za provođenje nastave na daljinu te se na taj način osigurava podrška učiteljima s ciljem da svi sadržaji i učenje budu dostupni i njima i svim učenicima.

Sve informacije, materijale i poveznice za 1.-4. razred osnovne škole možete pronaći na https://i-nastava.gov.hr/osnovna-skola-razredna-nastava-1-4-razred-2021-2022/557

Video lekcije za 5. razred osnovne škole možete pronaći na https://i-nastava.gov.hr/videolekcije-2021-2022/osnovna-skola-predmetna-nastava-5-8-razred-2021-2022/5-razred-os-564/564

Video lekcije za 6. razred osnovne škole možete pronaći na https://i-nastava.gov.hr/videolekcije-2021-2022/osnovna-skola-predmetna-nastava-5-8-razred-2021-2022/6-razred-os-565/565

Video lekcije za 7. razred osnovne škole možete pronaći na https://i-nastava.gov.hr/videolekcije-2021-2022/osnovna-skola-predmetna-nastava-5-8-razred-2021-2022/7-razred-os-566/566

Video lekcije za 8. razred osnovne škole možete pronaći na https://i-nastava.gov.hr/videolekcije-2021-2022/osnovna-skola-predmetna-nastava-5-8-razred-2021-2022/8-razred-os-567/567

CARNet pruža tehničku potporu pri uvođenju i korištenju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi. Detaljnije informacije o nastavi na daljinu možete pronaći na poveznici https://www.carnet.hr/usluga/udaljenoucenje/, a na raspolaganju vam je i CARNet-ov helpdesk https://www.carnet.hr/sluzba-za-podrsku-korisnicima/.

 

 [više]

ŠeR - Školski e-Rudnik

Autor: Marijana Jelinić Pezo, 23. 9. 2021. 16:07

Aplikacije pružaju pristup određenome skupu statističkih podataka iz e-Matice o svim školama u Hrvatskoj.

ŠeR - Školski e-Rudnik
Prikazuje adresar školskih ustanova, geografsku distribuciju škola i učenika, razne statističke podatke o školama, učenicima i o obrazovnim programima te demografske trendove po školskim godinama.

ŠeR - Školski e-Rudnik (Vol. 2)
Prikazuje statističke podatke o općem uspjehu učenika, njihovim ocjenama, opravdanim i neopravdanim izostancima, pedagoškim mjerama te trendove po školskim godinama.

ŠeR - Školski e-Rudnik (Vol. 3)
Prikazuje rezultate učenika na državnoj maturi, njihove ocjene u završnim razredima osnovnih i srednjih škola, trendove po školskim godinama te upise na visoka učilišta.

izvor: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/ser-skolski-e-rudnik-3419/3419

 [više]

Digitalna obrada lektire - prezentacija za učitelje razredne nastave

Autor: Marijana Jelinić Pezo, 24. 3. 2021. 11:30

Digitalna obrada lektire, autor: Marijana Jelinić Pezo  [više]

OSNOVNA ŠKOLA STJEPAN RADIĆ - E-ŠKOLE: PUTEVIMA DIGITALNIH KOMPETENCIJA

Autor: Marijana Jelinić Pezo, 16. 1. 2020. 12:47

ORGANIZATOR: CARNET

Opis edukacije

Informiranje će se provoditi u svim školskim ustanovama u RH (osnovne, srednje i umjetničke škole te centri za odgoj i obrazovanje), a cilj je informirati odgojno-obrazovne djelatnike o programu obrazovanja koji će se provoditi u sklopu projekta e-Škole i koji će im omogućiti razvoj digitalnih kompetencija potrebnih za provedbu suvremene nastave i obrazovanje budućih digitalno kompetentnih učenika

Radionica traje tri sunčana sata, a na sudjelovanje se pozivaju svi odgojno-obrazovni djelatnici kako bi imali priliku dobiti cjelovite informacije o projektu e-Škole i posebno o programu obrazovanja, a s ciljem što jednostavnijeg uključivanja u spomenuti program obrazovanja. Iz tog razloga nema ograničenja u broju sudionika radionice, no predviđena je provedba samo jedne radionice u svakoj školskoj ustanovi.

Ulaskom u CARNET-ov projekt „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)” koji će se provoditi do 2022. godine, Vaša škola postaje e-Škola. Tijekom projekta osigurat će se adekvatna infrastrukturu, oprema i e-usluge, a važan dio ovog projekta je obrazovanje odgojno-obrazovnih djelatnika za razvoj digitalnih kompetencija. Sukladno vlastitim željama i interesima, moći ćete pohađati radionice, webinare i e-tečajeve, ali i samostalno učiti uz digitalne sadržaje. Dođite i saznajte što očekivati od e-Škola i programa obrazovanja u idućih nekoliko godina.

PREDAVAČ: Alma Šuto

Radionica će se održati u informatičkoj učionici 5. ožujka 2020. od 16.00 do 19.00 sati

Poveznica na edukaciju je u sustavu EMA:

https://ema.e-skole.hr/edukacija/8961

 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2973.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_82_1709.html

U Narodnim novinama objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama.

Najzahtjevnija promjena jest ukidanje okvirnog vremenika - učitelj/nastavnik obvezan je najaviti pisanu provjeru najmanje mjesec dana prije provjere, a provjere koje se provode sa svrhom vrednovanja za učenje ili vrednovanja kao učenja nije potrebno najavljivati jer u pravilu ne rezultiraju ocjenom, nego kvalitativnom povratnom informacijom.

Elementi vrednovanja propisani su predmetnim kurikulumima i bit će upisani u e-Dnevniku, odnosno tiskanim razrednim knjigama. Prosjek ocjena u predmetu više nije vidljiv u e-Dnevniku u skladu s pravilnikom koji kaže da zaključna ocjena ne mora biti aritmetička sredina te predmetnim kurikulumima koji navode različite težinske vrijednosti pojedinih elemenata vrednovanja.

Učitelj/nastavnik svakog nastavnog predmeta dužan je na početku i tijekom nastavne godine informirati učenike o elementima vrednovanja, odgojno-obrazovnim ishodima, kompetencijama, razinom dobre ostvarenosti iz kurikuluma nastavnoga predmeta, planiranim metodama vrednovanja te planiranoj učestalosti vrednovanja, a vrednovanje postignuća učenika s teškoćama dužan je uskladiti s preporukama stručnih suradnika.

Ova promjena uvedena je u cilju informiranja učenika o očekivanim razinama ostvarenosti, kako bi mogli aktivnije sudjelovati u samovrednovanju i vršnjačkom vrednovanju te imati više informacija o planiranim metodama i učestalosti provjeravanja.

U cilju osiguravanja što bolje potpore učenicima, u dogovoru s razrednikom i stručnom službom škole predmetni učitelj/nastavnik treba odlučiti o potrebi ponavljanja pisane provjere te primjerenom obliku potpore učenicima za postizanje odgojno-obrazovnih ishoda. Također je propisano kako se termini informativnih razgovora za roditelje objavljuju na mrežnim stranicama škole, a tijekom posljednja dva tjedna nastavne godine ne organiziraju se roditeljski sastanci i individualni informativni razgovori.

Ovaj pravilnik dio je paketa od pet pravilnika s ciljem administrativnog rasterećenja učitelja kako bi učenik zaista bio u fokusu obrazovnog procesa. Četiri od pet pravilnika je doneseno, a završeno je i javno savjetovanje za Pravilnik o tjednim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, što znači da će ubrzo i on biti donesen. Važno je da se učitelje koji snose najveći teret reforme rastereti nepotrebne papirologije te fokus s papirologije prebaci na učenike.

Podsjetimo, u sklopu paketa administrativnog rasterećenja, prije Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama ranije su doneseni Pravilnik o napredovanju, Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama i Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničnome obliku - e-Matici.

preuzeto s: https://mzo.gov.hr/vijesti/novi-pravilnik-o-vrednovanju-obvezna-najava-pisane-provjere-mjesec-dana-ranije/2060

 


Poziv na sjednicu


Plan evakuacije

Videolekcije MZO

Podrška nastavnicima, učenicima i roditeljima

Kao podršku nastavnicima, učenicima i roditeljima, s ciljem da svi sadržaji i učenje budu dostupni svim učenicima u uvjetima nastave povezanima s bolesti COVID-19, Ministarstvo znanosti i obrazovanja na ovim stranicama objavljivat će videolekcije na poveznici https://i-nastava.gov.hr/videolekcije-11/11 za sve nastavne predmete koji se poučavaju u predmetnoj nastavi u osnovnoj školi i gimnazijama. Videolekcije su, po tjednima i temama, usklađene s temama koje se nalaze u okvirnim godišnjim izvedbenim kurikulima za svaki nastavni predmet. 

U skladu s tim, i na Loomenu su otvoreni I-predmeti za svaki nastavni predmet . Stranice I-predmet na Loomenu namijenjene su nastavnicima i na njima mogu preuzimati sadržaje namijenjene nastavi na daljinu tijekom ove nastavne godine i razmjenjivati svoja iskustva iz nastave u uvjetima povezanim s bolesti COVID-19, te postavljati pitanja voditeljima i koordinatorima skupina koje izrađuju video lekcije. Ovdje je također osigurana podrška nastavnicima i učenicima s teškoćama i darovitim učenicima. Podršku, zajedno s timom stručnjaka, pružaju viši stručni savjetnici iz Agencije za odgoj i obrazovanje.  

S ciljem dodatne podrške školama otvorili smo zasebnu mail adresu  i-nastava@mzo.hr na koju nam se možete obratiti ukoliko imate pitanja u vezi s provođenjem online nastave i objavljenih sadržaja.


Okvirni godišnji izvedbeni kurikulumi

Riječ je o GIK-ovima za nastavne predmete od V. do VIII. razreda osnovne škole te za srednje škole, kao i za izborne predmete od I. do IV. razreda osnovne škole.

Okvirnim GIK-ovima određuje se skup temeljnih odgojno-obrazovnih ishoda/nastavnih sadržaja koje učenici na nacionalnoj razini u pojedinom nastavnom predmetu trebaju ostvariti.

Prilikom primjene okvirnih GIK-ova u nastavi, odgojno-obrazovni radnici slobodni su ih prilagoditi potrebama svojih učenika u cilju najboljeg ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda. Jednako tako, odgojno-obrazovni radnici autonomni su i u izradi vlastitih GIK-ova pri čemu trebaju uzeti u obzir specifičnost epidemiološke situacije te modele rada koji se za ovu nastavnu godinu predlažu i razrađuju u dokumentu Ministarstva Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19.

https://mzo.gov.hr/vijesti/okvirni-godisnji-izvedbeni-kurikulumi-za-nastavnu-godinu-2020-2021/3929

 

TEAMS - upute

MZO - pozivni centar

U svrhu podrške dionicima sustava, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je otvarilo pozivni centar u kojem će svakog radnog dana, od 8-17 h na tri telefonske linije, biti osigurana podrška vezano uz primjenu Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.

Linije za podršku dionicima sustava:

 • rani i predškolski odgoj i obrazovanje te razredna nastava (1. - 4. razred osnovne škole): 01/4594 181
 • predmetna nastava u osnovnim školama (5. - 8. razred): 01/4594 182
 • srednje škole i učenički domovi: 01/4594 183.

Upiti se mogu poslati i e-mailom, na adresu: idemouskolu@mzo.hr.


Opoziv rada na daljinu

U privitku. 

Priloženi dokumenti:
Odluka o opozivu rada na daljinu.jpg


Organizacija rada učitelja od 25.5.2020.

Osnovna škola „Stjepan Radić“

Imotski, 25. svibnja 2020.

Organizacija rada svih učitelja koji rade od ponedjeljka 25. svibnja 2020.

 • Molim vas da svi pročitate Upute MZO-a i Preporuke HZJZ
 • Učitelji su dužni doći u školu 15 minuta prije nastave /nastava počinje u 8 sati/
 • Djelatnicima će temperaturu na ulazu u školu mjeriti zadužena osoba i istu evidentirati.
 • Svaki učitelj-razrednik je obvezan boraviti sve vrijeme nastavnog procesa (dok njegov razred ima nastavu) u školi kako bi u svakom trenutku bio dostupan svojim učenicima
 • U školu ulaze samo učenici, ostale osobe koji nisu djelatnici škole mogu ući samo uz raniju najavu
 • Ulazi u školu se zatvaraju u 8 sati, a učiteljima će glavni ulaz otvarati pomoćno osoblje ili dežurni učitelj
 • Obveza svih je prilikom ulaska u školu i u razrede dezinficirati ruke dezificijensom
 • Učitelji učenike čekaju u prostoru ulaska u školu i smještaju ih u učionice, određuju im stalni prostor za sjedenje
 • Prvi školski sat razrednici trebaju učenicima objasniti pravila ponašanja u ovoj situaciji, obvezno pranje ruku i ostale Preporuke HZJZ
 • Za vrijeme malih  odmora i velikog odmora učenici ne izlaze iz učionice već s njima boravi učitelj ili učitelj na velikom odmoru izvodi učenike na školsko dvorište, svaki razredni odjel treba biti odvojen od druge grupe učenika
 • Školsku marendu učenici trebaju ponijeti od kuće
 • Učenici koji će pohađati produženi boravak imaju osiguran ručak u školi
 • Učenici u WC-e odlaze pojedinačno na katu kojem i borave
 • Socijalno distanciranje je obvezno i za same djelatnike na što vas posebno upozoravam
 • Poseban naglasak trebate imati na socijalno distanciranje učenika te paziti na učenikovo zdravstveno stanje, u slučaju respiratornih simptoma kako učenika tako i svojih zvati ravnatelja ili stručnu službu
 • Roditelji koji dolaze po učenike u školu čekaju ih u školskom dvorištu

 

Raspored rada po učionicama:

1.a razred – učionica glazbene kulture broj 24 – učenici ulaze i izlaze u  škole na južni ulaz

1.b razred – učionica biologije broj 26 – učenici ulaze i izlaze u školu na južni ulaz

2.a razred – učionica broj 16 - prizemlje – učenici ulaze i izlaze u  školu na sjeverni ulaz

2.b razred – učionica broj 17 - prizemlje – učenici ulaze i izlaze u  školu na sjeverni ulaz

3.a  i 3.b razred – borave u svojoj učionici – učenici ulaze i izlaze u školu na sjeverni ulaz

4.a razred – učionica hrvatskog jezika broj 12 – učenici ulaze i izlaze u školu na sjeverni ulaz

 


Preporuke za organizaciju rada

Preporuke za organizaciju rada u razrednoj nastavi i upute za vrednovanje i ocjenjivanje u mješovitom modelu nastave

https://skolazazivot.hr/preporuke-za-organizaciju-rada-u-razrednoj-nastavi-i-upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-u-mjesovitom-modelu-nastave/

Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-vrtici-i-skole-29-4-2020-finalno.pdf


Rad od kuće - Odluka i Izjava

"Nastava na daljinu" - upute ministrice

U privitku.


Yammer - virtualna zbornica

Virtualna zbornica OŠ Stjepan Radić Imotski

Poveznica: https://www.yammer.com/o365.skole.hr/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17102249984&view=all

Priloženi dokumenti:
CARNET Upute Yammer.pdf


Kutak za učitelje

Poveznice na video lekcije

Autor: Marijana Jelinić Pezo, 20. 1. 2022. 11:54

Na mrežnoj stranici https://i-nastava.gov.hr/videolekcije-2021-2022/556  objavljeni materijali, video lekcije te ostale važne informacije za provođenje nastave na daljinu te se na taj način osigurava podrška učiteljima s ciljem da svi sadržaji i učenje budu dostupni i njima i svim učenicima.

Sve informacije, materijale i poveznice za 1.-4. razred osnovne škole možete pronaći na https://i-nastava.gov.hr/osnovna-skola-razredna-nastava-1-4-razred-2021-2022/557

Video lekcije za 5. razred osnovne škole možete pronaći na https://i-nastava.gov.hr/videolekcije-2021-2022/osnovna-skola-predmetna-nastava-5-8-razred-2021-2022/5-razred-os-564/564

Video lekcije za 6. razred osnovne škole možete pronaći na https://i-nastava.gov.hr/videolekcije-2021-2022/osnovna-skola-predmetna-nastava-5-8-razred-2021-2022/6-razred-os-565/565

Video lekcije za 7. razred osnovne škole možete pronaći na https://i-nastava.gov.hr/videolekcije-2021-2022/osnovna-skola-predmetna-nastava-5-8-razred-2021-2022/7-razred-os-566/566

Video lekcije za 8. razred osnovne škole možete pronaći na https://i-nastava.gov.hr/videolekcije-2021-2022/osnovna-skola-predmetna-nastava-5-8-razred-2021-2022/8-razred-os-567/567

CARNet pruža tehničku potporu pri uvođenju i korištenju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi. Detaljnije informacije o nastavi na daljinu možete pronaći na poveznici https://www.carnet.hr/usluga/udaljenoucenje/, a na raspolaganju vam je i CARNet-ov helpdesk https://www.carnet.hr/sluzba-za-podrsku-korisnicima/.

 

 [više]

ŠeR - Školski e-Rudnik

Autor: Marijana Jelinić Pezo, 23. 9. 2021. 16:07

Aplikacije pružaju pristup određenome skupu statističkih podataka iz e-Matice o svim školama u Hrvatskoj.

ŠeR - Školski e-Rudnik
Prikazuje adresar školskih ustanova, geografsku distribuciju škola i učenika, razne statističke podatke o školama, učenicima i o obrazovnim programima te demografske trendove po školskim godinama.

ŠeR - Školski e-Rudnik (Vol. 2)
Prikazuje statističke podatke o općem uspjehu učenika, njihovim ocjenama, opravdanim i neopravdanim izostancima, pedagoškim mjerama te trendove po školskim godinama.

ŠeR - Školski e-Rudnik (Vol. 3)
Prikazuje rezultate učenika na državnoj maturi, njihove ocjene u završnim razredima osnovnih i srednjih škola, trendove po školskim godinama te upise na visoka učilišta.

izvor: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/ser-skolski-e-rudnik-3419/3419

 [više]

Digitalna obrada lektire - prezentacija za učitelje razredne nastave

Autor: Marijana Jelinić Pezo, 24. 3. 2021. 11:30

Digitalna obrada lektire, autor: Marijana Jelinić Pezo  [više]

OSNOVNA ŠKOLA STJEPAN RADIĆ - E-ŠKOLE: PUTEVIMA DIGITALNIH KOMPETENCIJA

Autor: Marijana Jelinić Pezo, 16. 1. 2020. 12:47

ORGANIZATOR: CARNET

Opis edukacije

Informiranje će se provoditi u svim školskim ustanovama u RH (osnovne, srednje i umjetničke škole te centri za odgoj i obrazovanje), a cilj je informirati odgojno-obrazovne djelatnike o programu obrazovanja koji će se provoditi u sklopu projekta e-Škole i koji će im omogućiti razvoj digitalnih kompetencija potrebnih za provedbu suvremene nastave i obrazovanje budućih digitalno kompetentnih učenika

Radionica traje tri sunčana sata, a na sudjelovanje se pozivaju svi odgojno-obrazovni djelatnici kako bi imali priliku dobiti cjelovite informacije o projektu e-Škole i posebno o programu obrazovanja, a s ciljem što jednostavnijeg uključivanja u spomenuti program obrazovanja. Iz tog razloga nema ograničenja u broju sudionika radionice, no predviđena je provedba samo jedne radionice u svakoj školskoj ustanovi.

Ulaskom u CARNET-ov projekt „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)” koji će se provoditi do 2022. godine, Vaša škola postaje e-Škola. Tijekom projekta osigurat će se adekvatna infrastrukturu, oprema i e-usluge, a važan dio ovog projekta je obrazovanje odgojno-obrazovnih djelatnika za razvoj digitalnih kompetencija. Sukladno vlastitim željama i interesima, moći ćete pohađati radionice, webinare i e-tečajeve, ali i samostalno učiti uz digitalne sadržaje. Dođite i saznajte što očekivati od e-Škola i programa obrazovanja u idućih nekoliko godina.

PREDAVAČ: Alma Šuto

Radionica će se održati u informatičkoj učionici 5. ožujka 2020. od 16.00 do 19.00 sati

Poveznica na edukaciju je u sustavu EMA:

https://ema.e-skole.hr/edukacija/8961

 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Primjeri dobre prakse

Kako podatke iz e-Dnevnika o izostancima učenika pripremiti za analizu

Autor: Zoran Kovač

U zadnje vrijeme kroz projekte e-Škole i Škole za život nastavnicima se nudi veliki broj alata za primjenu uglavnom vezano uz nastavu. Pri tom su nam iz fokusa malo pobjegli oni svakodnevni alati koji mogu pojednostaviti i olakšati neke zamorne i rutinske poslove.  

Na slijedećim poveznicama su dvije video upute. Prva je kako podatke o izostancima učenika iz e-Dnevnika prenijeti na svoje računalo i dobivenu tablicu urediti da stane na jednu ekransku stranicu. Druga uputa je kako tako uređenoj tablici dodati izračune i grafičke prikaze potrebne za analizu izostanaka učenika za potrebe sjednica, roditeljskih sastanaka, samovrednovanja i slično.

Kako iz e-Dnevnika preuzeti i urediti podatke o izostancima učenika

Kako u izvješće umetnuti izračune i grafičke prikaze potrebne za analizu izostanaka

 

Preuzeto s: http://skole.hr/nastavnici/iz_prakse?news_id=20358


 

Stručne suradnice naše škole su 24. i 25. 9. 2019. u školi održale 
stručna predavanja za učitelje,
a teme predavanja su:

1. Međupredmetne teme - Škola za život, Marija Blažić, pedagoginja
2. Školski preventivni program; Tijek utvrđivanja primjerenog oblika 
školovanja, Lara Buljan Gudelj, psihologinja
3. Primjereni programi odgoja i obrazovanja, Josipa Gudelj, defektologinja

 

 


KURIKULUMI - Škola za život

E-dnevnik - upute

e-Lektire i pilot projekt e-Škole

 

U okviru pilot-projekta e-Škole, ukupno 72 lektirna djela – 36 osnovnoškolskih i 36 srednjoškolskih – objavljujemo u novom ruhu, u novoj opremi, s obiljem dodatnih sadržaja, mogućnosti i funkcionalnosti! Dolje su njihove naslovnice...

https://lektire.skole.hr/stranica/e-lektire-e-skole#sr

 


Obrazovanje i tehnologija

LOGO ŠKOLE

YouTube kanal škole

Školska himna

Pragom tvojim morali smo proći

još maleni, u svijet znanja poći

budiš naše nade, budiš naše želje

Tiho  uvijek skrivaš djetinjstva veselje…

 

ref. Let, let, let naš je cijeli svijet

Najdraža školo, ti si za pet!

Let, let, let, naš je cijeli svijet

imotska školo ti si za pet!

 

Ti, što nosiš Radićevo ime

Tu si mnoga ljeta, mnoge zime

U tebi su rasli, danas mnogi znani

U tebi su cvali naši Imoćani

ref. Let, let, let...

 

Ti još uvijek istim žarom sjajiš

Ti još uvijek mnoge tajne tajiš

Svakog dana mudro nešto novo zboriš

Svjetlom znanja svijetliš, svima nam goriš

ref. Let, let, let...

 

Jona Glibota (učiteljica)

 

« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
KORISNE POVEZNICE

Slikovni rezultat za CARNET WEBMAIL

CMS za škole logo
Osnovna škola "Stjepan Radić" Imotski / Fra Stjepana Vrljića 13, HR-21260 Imotski / os-sradic-im.skole.hr / ured@os-sradic-im.skole.hr
preskoči na navigaciju